ENERGJI E PASTËR E SË ARDHMËS
Tekonologji e garantuar nga
Sonnenkraft
Partner

Muqa Solar Company është anëtar i Shoqates për Energji të ripertritshme të Kosovës

Online offer
Merr ofertë online

Plotësoni formën online me kërkesat tuaja, dhe ne do t'ju dërgojmë ofertën më të mirë për shërbime solare

Merr ofertëose kontaktoni me ne! Online offer
Më shumë për sonenkraft

Sonnenkraft është teknologjia e fundit dhe më inovative që mundëson që përmes dritës së diellit të përfitohet energjia e pastër solare për ngrohjen e ujit dhe mbështetjen e ngrohjes qendrore.

Sistemet Sonenkraft mundësojnë që të përfitojmë energji të pastër diellore duke mos e ndotur ambientin dhe duke kursyer shpenzimet e ngrohjes dhe energjisë, përmes sitestemeve të ndryshme që ju ofron Sonnenkraft

Që energjia diellore fitohet vetëm gjatë verës është një mendim i gabuar që është përhapur. Në të vërtet përdoruesi i solarve përfiton tërë vitin nga burimi i energjisë diellore që është falas. Edhe në temperatura të ulta mund të fitohet energji solare nëse ka vetëm edhe një rreze të diellit.

Redukto koston

Shpenzimet gjithnjë më të mëdha të energjisë, ndotjea të rrethinës na kanë dhënë stimulim të madh për zhvillimin e aparaturave solare, kështu që sot fare nuk është në pyetje se a shpaguhet energjia solare - njëjtë si verës apo dimrit.

Efekti i aparaturave solare se nuk amortizohen për një kohë të gjatë dhe zgjasin me dekada. Aparaturat solare në secilin rast ofrojnë kontribut të madh nëpërmjet zvogëlimit më se të nevojshëm të lirimit të CO në atmosferë, ruajtjen e rezervave gjithnjë më të vogla të naftës, gazit tokësor dhe thëngjillit, heqjen e rrjeteve të kompanive energjetike multinacionale si dhe ruajtjen e rrethinës për fëmijët tanë.

Vendosini sot ë të keni të instaluar sistemin Sonnenkraft, dhe pas 2 viteve paisjet to ta kompensojnë 100% investimin e bërë – bëni zgjedhjen e duhur!