SONNENKRAFT

Zgjidhja e thjeshtë për këdo që dëshiron të prodhojë energji elektrike falas nga dielli dhe nuk ka shumë hapësirë ​​në dispozicion. Inverteri i integruar siguron që rryma rrjedh në prizë me të njëjtin tension, që përdoret gjithashtu nga pajisjet shtëpiake.
 • Efikasiteti elektrik [%]: 19.3
 • Madhësia e panelit PV [m²]: 1.68
 • Kapaciteti [Wp]: 325

DETAJET

Për më shumë detaje dhe informacione rreth këtij produkti ju lutemi shkarkoni specifikacionin teknik.

Alpin SOLAR POWER MODULE

SONNENKRAFT

Sunroof Alpin module efikase të energjisë diellore me shkumë xhami me fuqi deri në 280 ose 300 Wp
në dispozicion me kornizë argjendi ose të zezë
i përshtatshëm për montim të çatisë dhe montimit të çatisë së sheshtë
 • Efikasiteti elektrik [%] : 18.01
 • Madhësia e panelit PV [m²]: 1.65
 • Kapaciteti [Wp]: 300

DETAJET

Për më shumë detaje dhe informacione rreth këtij produkti ju lutemi shkarkoni specifikacionin teknik.

Sunroof Maxim 300Wp mono PERC

KIOTOSOLAR

Modeli i energjisë diellore me glass-foil SUNROOF MAXIM me 300 Wp dhe kuti kryqëzimi “inteligjenteMAXIM i përshtatshëm në mënyrë optimale për sistemet me mbrojtje të mundshme, papastërti ose shtrirje jo optimale, të disponueshme me kornizën e zezë ALPIN
 • Efikasiteti elektrik [%] : 18.15
 • Madhësia e panelit PV [m²]: 1.64
 • Kapaciteti [Wp]: 300

DETAJET

Për më shumë detaje dhe informacione rreth këtij produkti ju lutemi shkarkoni specifikacionin teknik.

sunroof Maxim 290Wp mono PERC

KIOTOSOLAR

Modeli i energjisë diellore me glass-foil SUNROOF MAXIM me 300 Wp dhe kuti kryqëzimi “inteligjente” MAXIM i përshtatshëm në mënyrë optimale për sistemet me mbrojtje të mundshme, papastërti ose shtrirje jo optimale, të disponueshme me kornizën e zezë ALPIN
 • Efikasiteti elektrik [%] : 17.55
 • Madhësia e panelit PV [m²]: 1.64
 • Kapaciteti [Wp]: 290

DETAJET

Për më shumë detaje dhe informacione rreth këtij produkti ju lutemi shkarkoni specifikacionin teknik.

sunroof Maxim 285Wp mono

KIOTOSOLAR

Modeli i energjisë diellore me glass-foil SUNROOF MAXIM me 300 Wp dhe kuti kryqëzimi “inteligjente” MAXIM i përshtatshëm në mënyrë optimale për sistemet me mbrojtje të mundshme, papastërti ose shtrirje jo optimale, të disponueshme me kornizën e zezë ALPIN
 • Efikasiteti elektrik [%] : 17.24
 • Madhësia e panelit PV [m²]: 1.64
 • Kapaciteti [Wp]: 285

DETAJET

Për më shumë detaje dhe informacione rreth këtij produkti ju lutemi shkarkoni specifikacionin teknik.

sunroof Maxim 280Wp mono

KIOTOSOLAR

Modeli i energjisë diellore me glass-foil SUNROOF MAXIM me 300 Wp dhe kuti kryqëzimi “inteligjente” MAXIM i përshtatshëm në mënyrë optimale për sistemet me mbrojtje të mundshme, papastërti ose shtrirje jo optimale, të disponueshme me kornizën e zezë ALPIN
 • Efikasiteti elektrik [%] : 16.94
 • Madhësia e panelit PV [m²]: 1.64
 • Kapaciteti [Wp]: 280

DETAJET

Për më shumë detaje dhe informacione rreth këtij produkti ju lutemi shkarkoni specifikacionin teknik.

sunroof Maxim 270Wp poly

KIOTOSOLAR

Modeli i energjisë diellore me glass-foil SUNROOF MAXIM me 300 Wp dhe kuti kryqëzimi “inteligjente” MAXIM i përshtatshëm në mënyrë optimale për sistemet me mbrojtje të mundshme, papastërti ose shtrirje jo optimale, të disponueshme me kornizën e zezë ALPIN
 • Efikasiteti elektrik [%] : 16.34
 • Madhësia e panelit PV [m²]: 1.64
 • Kapaciteti [Wp]: 270

DETAJET

Për më shumë detaje dhe informacione rreth këtij produkti ju lutemi shkarkoni specifikacionin teknik.

sunroof Maxim 265Wp poly

KIOTOSOLAR

Modeli i energjisë diellore me glass-foil SUNROOF MAXIM me 300 Wp dhe kuti kryqëzimi “inteligjente” MAXIM i përshtatshëm në mënyrë optimale për sistemet me mbrojtje të mundshme, papastërti ose shtrirje jo optimale, të disponueshme me kornizën e zezë ALPIN
 • Efikasiteti elektrik [%] : 16.03
 • Madhësia e panelit PV [m²]: 1.64
 • Kapaciteti [Wp]: 265

DETAJET

Për më shumë detaje dhe informacione rreth këtij produkti ju lutemi shkarkoni specifikacionin teknik.

sunroof Maxim 260Wp poly

KIOTOSOLAR

Modeli i energjisë diellore me glass-foil SUNROOF MAXIM me 300 Wp dhe kuti kryqëzimi “inteligjente” MAXIM i përshtatshëm në mënyrë optimale për sistemet me mbrojtje të mundshme, papastërti ose shtrirje jo optimale, të disponueshme me kornizën e zezë ALPIN
 • Efikasiteti elektrik [%] : 15.73
 • Madhësia e panelit PV [m²]: 1.64
 • Kapaciteti [Wp]: 260

DETAJET

Për më shumë detaje dhe informacione rreth këtij produkti ju lutemi shkarkoni specifikacionin teknik.

SUNROOF GLASS-GLASS 285Wp bifacial

KIOTOSOLAR

Modul qelq-qelq me 300 Wp teknologji qelizë bifaciale – kjo do të thotë, që gjithashtu pjesa e pasme e modulit prodhon energji të disponueshme me kornizë të zezë ALPIN ose pa kornizë.
 • Efikasiteti elektrik [%] : 17.2
 • Madhësia e panelit PV [m²]: 1.69
 • Kapaciteti [Wp]: 285

DETAJET

Për më shumë detaje dhe informacione rreth këtij produkti ju lutemi shkarkoni specifikacionin teknik.

SUNROOF GLASS-GLASS 260Wp poly

KIOTOSOLAR

Modul qelq-qelq me 300 Wp teknologji qelizë bifaciale – kjo do të thotë, që gjithashtu pjesa e pasme e modulit prodhon energji të disponueshme me kornizë të zezë ALPIN ose pa kornizë
 • Efikasiteti elektrik [%] : 15.7
 • Madhësia e panelit PV [m²]: 1.69
 • Kapaciteti [Wp]: 260

DETAJET

Për më shumë detaje dhe informacione rreth këtij produkti ju lutemi shkarkoni specifikacionin teknik.

KIOTOSOLAR

Përdorimi i përbërësve të modulit rezistent PID Garancia e produktit prej 10 vjetësh dhe një garanci lineare e performancës për 25 vjet, koncepti i kornizës së qëndrueshme për sigurinë teknike dhe dizajnin homogjen. Seria e modulit fotovoltaik të Projektit nga KIOTO është një alternativë e optimizuar nga kostot, veçanërisht për aplikacione të mëdha projekti. Përdoren vetëm komponentë të zgjedhur që respektojnë rreptësisht standardet ISO dhe IEC.
 • Efikasiteti elektrik [%] : 17.21
 • Madhësia e panelit PV [m²]: 1.62
 • Kapaciteti [Wp]: 280

DETAJET

Për më shumë detaje dhe informacione rreth këtij produkti ju lutemi shkarkoni specifikacionin teknik.

Solarmodul 335Wp mono halfcut

KIOTOSOLAR

Përdorimi i përbërësve të modulit rezistent PID Garancia e produktit prej 10 vjetësh dhe një garanci lineare e performancës për 25 vjet, koncepti i kornizës së qëndrueshme për sigurinë teknike dhe dizajnin homogjen. Seria e modulit fotovoltaik të Projektit nga KIOTO është një alternativë e optimizuar nga kostot, veçanërisht për aplikacione të mëdha projekti. Përdoren vetëm komponentë të zgjedhur që respektojnë rreptësisht standardet ISO dhe IEC.
 • Efikasiteti elektrik [%]: 19.85
 • Madhësia e panelit PV [m²]: 1.62
 • Kapaciteti [Wp]: 335

DETAJET

Për më shumë detaje dhe informacione rreth këtij produkti ju lutemi shkarkoni specifikacionin teknik.

Solar modul 325 Wp mono silver

KIOTOSOLAR

KIOTO Modulet e energjisë dorëzohen me korniza inovative të aluminit për opsione fleksibël të montimit. Këto module dhe prodhim të modulit të optimizuar diellore janë të dizajnuara kryesisht për përdorim në sistemet e rrjetit.
 • Efikasiteti elektrik [%] : 19.3
 • Madhësia e panelit PV [m²]: 1.68
 • Kapaciteti [Wp]: 325

DETAJET

Për më shumë detaje dhe informacione rreth këtij produkti ju lutemi shkarkoni specifikacionin teknik.

Solar modul 330 Wp mono silver

KIOTOSOLAR

KIOTO Modulet e energjisë dorëzohen me korniza inovative të aluminit për opsione fleksibël të montimit. Këto module dhe prodhim të modulit të optimizuar diellore janë të dizajnuara kryesisht për përdorim në sistemet e rrjetit.
 • Efikasiteti elektrik [%] : 19.6
 • Madhësia e panelit PV [m²]: 1.68
 • Kapaciteti [Wp]: 330

DETAJET

Për më shumë detaje dhe informacione rreth këtij produkti ju lutemi shkarkoni specifikacionin teknik.

Solar modul 320 Wp mono black

KIOTOSOLAR

KIOTO Modulet e energjisë dorëzohen me korniza inovative të aluminit për opsione fleksibël të montimit. Këto module dhe prodhim të modulit të optimizuar diellore janë të dizajnuara kryesisht për përdorim në sistemet e rrjetit.
 • Efikasiteti elektrik [%] : 19.01
 • Madhësia e panelit PV [m²]: 1.68
 • Kapaciteti [Wp]: 320

DETAJET

Për më shumë detaje dhe informacione rreth këtij produkti ju lutemi shkarkoni specifikacionin teknik.

Solar modul 325 Wp mono black

KIOTOSOLAR

KIOTO Modulet e energjisë dorëzohen me korniza inovative të aluminit për opsione fleksibël të montimit. Këto module dhe prodhim të modulit të optimizuar diellore janë të dizajnuara kryesisht për përdorim në sistemet e rrjetit.
 • Efikasiteti elektrik [%] : 19.3
 • Madhësia e panelit PV [m²]: 1.68
 • Kapaciteti [Wp]: 325

DETAJET

Për më shumë detaje dhe informacione rreth këtij produkti ju lutemi shkarkoni specifikacionin teknik.